Vigtig info vedrørende betaling af kontingent

• Der opkræves kontingent to gange pr. sæson.
• Kontingent for U14 og ældre indeholder et gebyr på kr. 75,- pr. sæson for harpiks.
• Første gang er den 15. september, og anden gang er den 15. januar (med betaling den 1. oktober og 1. februar).
• Spillere, der ikke har betalt kontingent, kan ikke skrives på holdkortet til kampe.
• Hvis en spiller er skadet en hel halvsæson, refunderes spillerens kontingent.
• Spillere, der ikke har betalt kontingent senest 10 dage efter 1. rykker, bliver meldt ud af klubben og kan først meldes ind igen, når det manglende beløb er betalt.
• Undlader et medlem at betale kontingent, tilbageholder klubben medlemmets spillercertifikat, indtil betalingen falder.

Medlemmer som IKKE har mulighed for at betale med Dankort på hjemmesiden, SKAL henvende sig til vores kasserer på kasserer@sanderumhaandbold.dk for at aftale alternativ betalingsform.

Kontingent

Senior - 2 gange træning ugentligtkr. 825,- pr. halvår
Senior - 1 gang træning ugentligtkr. 675,- pr. halvår
Senior - motionkr. 625,- pr. halvår
Studerende, lærlinge mv.kr. 575,- pr. halvår
U18kr. 625,- pr. halvår
U16kr. 625,- pr. halvår
U14kr. 575,- pr. halvår
U12kr. 500,- pr. halvår
U10kr. 400,- pr. halvår
U8kr. 300,- pr. halvår
U4kr. 275,- pr. halvår