Den hvide tråd

Med oplægget til ”den hvide tråd” er det hensigten at lægge grundstenen til en sportslig strategi, der rækker fra de yngste børnespillere og op til og med de ældste ungdomsspillere.

”Den hvide tråd” skal virke som inspiration og målsætning for den enkelte træner og samtidig give trænerne i de enkelte årgange et redskab til at udvikle klubbens ungdomsspillere.

Planen er udarbejdet velvidende at folk møder op med vidt forskellige forudsætninger, dette gælder såvel spillere som trænere. Derfor forpligter bestyrelsen i Sanderum Håndbold sig til at oprette interne kurser, evt. i samarbejde med andre klubber, som støtter op om, at trænerne har de nødvendige forudsætninger og redskaber til, at ”den hvide tråd” bliver synlig og aktiv i den daglige træning. Ligeledes forpligter bestyrelsen sig til, at trænerne tilbydes eksterne kurser og uddannelse fx i DHF-regi.

SANDERUM HÅNDBOLD

– Et stærkt fællesskab!

SPONSORER